Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pen-y-bont yw pencampwyr cwis diogelwch ar y ffordd!

25 Ebrill 2016

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Pen-y-bont wedi dangos bod eu gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffordd ymhell ar y blaen o’i gymharu â phawb arall, gan eu bod wedi ennill rownd derfynol cwis blynyddol diogelwch ar y ffordd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Roedd y rownd derfynol, a drefnwyd mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, yn cynnwys disgyblion blwyddyn pump o ddeuddeg ysgol a oedd yn taclo cwestiynau ynglŷn â diogelwch ar y ffordd, arwyddion ffyrdd a rownd arsylwi.

Daeth Pen-y-Bont i’r brig gan gipio’r brif wobr am y tro cyntaf yn y cwis, gydag Ysgol Gynradd Pencoed yn dod yn ail.

Wrth longyfarch y disgyblion, dywedodd y Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Da iawn Pen-y-bont a’r holl ysgolion eraill a oedd yn cystadlu yn y rownd derfynol. Roedd pob un o’r deuddeg ysgol wedi llwyddo i basio’r rownd ragbrofol anodd, felly roedd pob un plentyn a gymerodd ran yn y rownd derfynol wedi gwneud yn dda iawn i gyrraedd cyn belled â hynny.

“Mae’r cwis blynyddol wedi bod yn rhedeg ers dros 20 mlynedd bellach, ac mae’n rhyfeddol o effeithiol yn codi ymwybyddiaeth diogelwch ar y ffordd ymysg trigolion ieuengaf y fwrdeistref sirol.

“Mae pawb a gymerodd ran yn y cwis wedi dangos gwybodaeth wych am ddiogelwch y ffordd, a’r gobaith yw y byddant yn rhannu’r wybodaeth honno drwy ledaenu’r negeseuon diogelwch i bob un o’u ffrindiau ac aelodau’r teulu.”

Hefyd, caiff diogelwch ar y ffordd ei addysgu yn ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy gyfrwng gwersi ‘kerbcraft’ i ddisgyblion blwyddyn dau, tra bod gan ddisgyblion blwyddyn chwech y cyfle i gael hyfforddiant diogelwch seiclo.

Bydd tîm Ysgol Gynradd Pen-y-bont nawr yn symud ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol cwis diogelwch ar y ffordd rhanbarthol De Cymru yn yr haf. 

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud