Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lansio Clwb Codio yn Llyfrgell Pencoed

25 Ebrill 2016

At sylw pob chwaraewr Minecraft! Mae Llyfrgell Pencoed bellach yn cynnig gweithdai rhaglennu cyfrifiadurol wythnosol am ddim i blant ac oedolion, yn y Clwb Codio cyntaf i'w lansio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd yn cael ei gynnal mewn llyfrgell.

Gan ddefnyddio ieithoedd rhaglennu Scratch a Python, sy’n berffaith i ddechreuwyr, bydd tiwtor gwirfoddol sy'n frwd dros dechnoleg yn addysgu’r elfennau sylfaenol sy’n gysylltiedig â chreu gwaith graffig, animeiddiadau, cymeriadau a gemau cyfrifiadurol ar-lein.

Caiff clybiau codio eu cynnal mewn ysgolion fel arfer, ond o fis Medi ymlaen, bydd cymhwysedd digidol yn dod yn gyfrifoldeb trawsgwricwlaidd yng Nghwricwlwm newydd Cymru, ochr yn ochr â rhifedd a llythrennedd.

Bydd Llyfrgell Pencoed yn cynnig amgylchedd anffurfiol a llawn hwyl i bobl o bob oed lle y gallant ddysgu am y sgiliau rhaglennu poblogaidd sydd mor ddefnyddiol mewn cymaint o ddiddordebau a gyrfaoedd, a sut i ryngweithio â nhw.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, y sefydliad dielw sy’n rhedeg llyfrgelloedd: “Dylai pawb gael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd, waeth beth yw eich oedran a’ch profiad, felly rydym wrth ein boddau o fod yn lansio’r cyntaf o sawl Clwb Codio mewn llyfrgelloedd ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Gan fod adroddiadau yn awgrymu y bydd y diwydiant technoleg yn creu mwy o swyddi nag unrhyw ddiwydiant arall erbyn 2020, rydym yn gobeithio chwarae rhan mewn ysgogi entrepreneuriaid ac arloeswyr y dyfodol i gyflawni yn yr oes ddigidol hon.”

Meddai Mr Evans, a oedd yn bresennol yn y sesiwn cyntaf ddydd Sadwrn 16 Ebrill gyda’i fab saith mlwydd oed: “Mae Toby yn wrth ei fodd â chyfrifiaduron ac mae newydd ddechrau dysgu am godio yn yr ysgol, felly roedd yn llawn cyffro pan glywodd fod clwb codio’n dechrau yn Llyfrgell Pencoed. Roedd y sesiwn yn wych - cafodd ei gynnal yn dda iawn, roedd y staff yn gymwynasgar tu hwnt ac mae’r ddau ohonom wedi dysgu llawer! Bore dydd Sadwrn ardderchog yn wir!”

Cynhelir y Clwb Codio rhwng 11am a 12pm bob dydd Sadwrn. Mae croeso i bobl o bob gallu. Nifer cyfyngedig o gyfrifiaduron ac iPads sydd ar gael i’w defnyddio a’r cyntaf i’r felin fydd hi, felly cynghorir cyfranogwyr i ddod â gliniadur neu dabled eu hunain gyda nhw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Llyfrgell Pencoed ar 01656 754840.

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud