Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Darllen diddiwedd i ddilynwyr Roald Dahl mewn llyfrgelloedd lleol yr haf hwn

25 Ebrill 2016

Mae pentwr chwe throedfedd o uchder o lyfrau Roald Dahl newydd sbon - taldra yr awdur ei hun - wedi’u danfon i lyfrgelloedd ledled sir Pen-y-bont ar Ogwr yn barod ar gyfer Her Darllen yr Haf eleni.

Disgwylir y bydd y 3,000 o blant lleol sy’n cymryd rhan yn yr her i ddarllen chwe llyfr llyfrgell neu ragor yn ystod gwyliau haf yr ysgol, yn benthyca cannoedd o lyfrau clawr meddal, clawr caled a llyfrau lluniau mwyaf poblogaidd Roald Dahl, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Bydd llyfrgelloedd ledled sir Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau adrodd stori, digwyddiadau crefft a digwyddiadau arbennig ar y thema trwy gydol misoedd Gorffennaf ac Awst, yn rhan o’r dathliadau cenedlaethol eleni i nodi geni Roald Dahl 100 mlynedd yn ôl.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, y sefydliad dielw newydd sy’n rheoli’r gwasanaeth llyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym yn sicr y bydd Her Darllen yr Haf y ‘Big Friendly Read’ yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr Roald Dahl ac rydym wrth ein boddau o fod yn cefnogi’r galw am y llyfrau hynod boblogaidd hyn yn ein llyfrgelloedd.

"Bydd digonedd o gopïau o’i lyfrau mwyaf poblogaidd ar gael ym mhob llyfrgell y byddwch yn ymweld â hi ledled sir Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys ‘Charlie and the Chocolate Factory’, ‘Matilda’ a ‘Fantastic Mr Fox’, a gallwch hyd yn oed eu lawrlwytho fel eLyfrau i’ch cyfrifiadur, tabled neu eDdarllenydd trwy ein gwasanaeth digidol rhad ac am ddim i aelodau'r llyfrgell.”

Y 10 llyfr Roald Dahl mwyaf poblogaidd i blant iau a fenthycwyd o lyfrgelloedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod 2015 oedd...

1. Esio Trot
2. The Enormous Crocodile
3. The Twits
4. Charlie and the Chocolate Factory
5. George’s Marvellous Medicine
6. The Magic Finger
7. The BFG
8. The Giraffe and the Pelly and Me
9. James and the Giant Peach
10. Matilda

Bydd rhagor o fanylion am her ddarllen yr haf ar gael yn fuan!

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud