Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Green classroom web

Yr Ystafell Ddosbarth wyrddaf yng Nghymru?

22 Ebrill 2016

Gyda ‘gwair’ ar y waliau allanol, a ‘choed’ y tu mewn, ystafell ddosbarth awyr agored newydd sbon Ysgol Iau Llangewydd yw’r man perffaith i ddysgu am yr amgylchedd.

Mae’r ysgol wedi ailgylchu hen stondin arddangos Eisteddfod yr Urdd a enillodd  wobrau yn y gorffennol, i fod yn ystafell ddosbarth awyr agored newydd a fydd yn cael ei defnyddio ar gyfer adrodd straeon, a chynnal dosbarthiadau celf a gwersi gwyddoniaeth.

Mae gwair ffug yn gorchuddio’r waliau allanol, a thu mewn i’r ystafell ddosbarth drawiadol mae rhagor o wair ffug ar y llawr, cylch o foncyffion, a ‘choed’ wedi’u gwneud o ffabrig, ag arnynt 350 o ddail, wedi’u gwneud o brintiau llaw y disgyblion a’r athrawon, yn hongian o ganghennau’r coed.

Agorwyd yr ystafell ddosbarth yn swyddogol yr wythnos hon gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a dywedodd y Pennaeth, Sue Davies: “Rydym yn llawn cyffro ynglŷn â’r ystafell ddosbarth awyr agored newydd, sef y cyntaf o’i bath yng Nghymru.

“Bu modd i ni ailgylchu hen stondin arddangos Eisteddfod yr Urdd, a ddefnyddiwyd yn 2014 yn Llanelli, a rhoi stamp unigryw ‘Llangewydd’ arno. Y canlyniad yw cyfleuster newydd y mae’r ysgol i gyd yn falch iawn ohono ac mae’n ychwanegu at ein rhandir, ein pwll a safleoedd yr ysgol goedwig.”

Dywedodd y Maer, y Cynghorydd Richard Young: “Mae gan yr ystafell ddosbarth awyr agored hon gymaint o botensial i gyfoethogi profiadau dysgu’r disgyblion yn Ysgol Iau Llangewydd, ac mae hyn yn dilyn momentwm ei hadroddiad archwiliad Estyn ‘Rhagorol’ yn ddiweddar.

“Mae aelodau o eco-bwyllgor yr ysgol wedi bod yn rhan annatod o’r prosiect, ac roedd yn wych cael cwrdd â nhw a gweld drosof fy hun y brwdfrydedd a’r angerdd sydd ganddynt dros yr amgylchedd a phopeth gwyrdd.”

Fel tystiolaeth bellach o’u rhagoriaeth o ran yr amgylchedd, mae Ysgol Iau Llangewydd hefyd yn un o 18 o ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n gallu chwifio â balchder Eco-Faner Platinwm Cadwch Gymru’n Daclus.

Yr ysgolion eraill sy’n chwifio’r faner yw Ysgol Gynradd Abercerdin, Ysgol Gynradd Blaengarw, Ysgol Gynradd Bracla, Ysgol Gynradd Bryncethin, Ysgol Gynradd Brynmenyn, Ysgol Fabanod Cefn Glas, Coleg Cymunedol y Dderwen, Ysgol Gynradd Garth, Ysgol Gynradd Maes yr Haul, Ysgol Gynradd Nottage, Ysgol Gynradd Oldcastle, Ysgol Gynradd Pen y Fai CIW, Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Porthcawl, Ysgol Gynradd St. Marys RC, Ysgol Gynradd Tondu ac Ysgol Gynradd West Park.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud