Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Menywod mewn busnes yn cael blas ar lwyddiant mewn digwyddiad rhwydweithio

18 April 2016

Unwaith eto, mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymuno â Grŵp, sef rhwydwaith cymorth busnes i fenywod yng Nghymru, i gynnig prynhawn yng nghwmni siaradwr sy’n ysbrydoli.

Eleni, daeth menywod sy’n gweithio yn y byd busnes at ei gilydd yn y digwyddiad rhwydweithio i rannu profiadau a mwynhau sgwrs â’r siaradwr gwadd, Fiona Stewart, sy’n gyfarwyddwraig gwyliau cerddoriaeth.

Cynhaliwyd y digwyddiad, a oedd yn cynnwys te prynhawn, yng nghastell hyfryd Sain Dunwyd ar safle Coleg yr Iwerydd ym Mro Morgannwg.

Mae Fiona yn ymgynghorydd yn y diwydiant digwyddiadau a chanddi fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn trefnu digwyddiadau byw, gan gynnwys gweithio yng Ngŵyl Glastonbury. Bu’n siarad â’r rhai a oedd yn bresennol ynglŷn â’i gyrfa a sut y daeth hi yn 2006 yn Rheolwr Gyfarwyddwr a pherchennog ar Ŵyl y Dyn Gwyrdd, sef y brif ŵyl gerddoriaeth a chelfyddydau cyfoes yng Nghymru.

Mae Fiona yn aelod o fwrdd y Gymdeithas Hyrwyddo Cyngherddau a Phanel Cynghori Llywodraeth Cymru ar y Diwydiannau Creadigol, ac yn 2013, derbyniodd y wobr ‘Cyflawniad Eithriadol’ yng Ngwobrau Gwyliau’r DU yn 2013.

Cychwynnodd y digwyddiad gyda chyflwyniad gan Fiona, â’r gynulleidfa yn cael clywed am strwythur rheoli ei busnes llwyddiannus ac unigryw. Dilynwyd hynny gan de prynhawn blasus a chyfle i’r menywod ofyn cwestiynau a dysgu o lwybr gyrfa a phrofiadau Fiona.

Dywedodd Claire Swindell, Cadeirydd Grŵp a Chyfarwyddwr Cyfrifon yn Spindogs: “Mae digwyddiad heddiw wedi bod yn gyfle gwych i fenywod sy’n gweithio mewn gwahanol sectorau a diwydiannau yn y byd busnes ddod at ei gilydd, a rhannu arferion gorau a phrofiadau.

“Rydym wedi cael siaradwyr gwych mewn digwyddiadau blaenorol ac nid yw heddiw’n eithriad. Mae’n hyfryd clywed stori ysbrydoledig Fiona fel menyw lwyddiannus ym myd busnes, a gweld cymaint o bobl fusnes yn cael y cyfle i ddysgu gan eraill ac ehangu eu rhwydweithiau lleol.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Adfywio a Datblygu Economaidd: “Hoffwn ddiolch i Grŵp am barhau i weithio mewn partneriaeth â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr i gyflwyno’r digwyddiad hwn ar gyfer menywod sy’n gweithio yn y byd busnes. Mae perthynas weithio’r fforwm â sefydliadau megis Grŵp yn allweddol er mwyn gallu cynnig cyfleoedd dysgu a rhwydweithio i bobl fusnes leol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae’r fforwm hefyd yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddi i aelodau drwy gydol y flwyddyn, a nifer ohonynt am ddim. Byddwn yn sicr yn annog unrhyw un sy’n gweithio yn y byd busnes yn lleol i ymuno â’r fforwm os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes.”

Am ragor o wybodaeth am Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgendbusinessforum.co.uk neu www.facebook.com/bridgendbusinessforum

I gael gwybod mwy am Grŵp - y rhwydwaith busnes ar gyfer menywod yng Nghymru, sydd â phwyslais ar ddysgu a datblygu, ewch i www.grwp.org.uk

Last Updated: 19/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud