Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Music venture web

Cyllid yn sicrhau buddsoddiad diogel i fenter gerddoriaeth newydd

12 April 2016

Mae stiwdio recordio newydd wedi agor ei drysau ac mae’n chwilio am dalent gerddorol leol yn Ne Cymru yn sgil cymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac is-gwmni Tata, UK Steel Enterprise.

Caiff Stiwdio Gerdd Resonance ei reoli gan y canwr a’r cyfansoddwr Paul Edwards, ar Ystâd Ddiwydiannol Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’r stiwdio wedi ei hailwampio yn lle i ymarfer ac yn stiwdio recordio ar gyfer bandiau a cherddorion. Mae’r busnes hefyd yn mentro i’r gymuned i recordio corau a pherfformwyr eraill.

Mae’r cyfleuster, gyda’i holl offer, ar gael i’w hurio i gerddorion sy’n dymuno recordio eu gwaith neu fireinio eu sgiliau.

Dywedodd Paul: “Rwyf wedi fy argyhoeddi bod llwyth o dalent gerddorol yn Ne Cymru, a chafodd Resonance ei lansio i helpu i’w feithrin.

“Mae gan Resonance gysylltiadau rhyngwladol nodedig, gyda chysylltiadau â labeli recordio a chwmnïau trwyddedu cerddoriaeth yn Hollywood, Sweden, Llundain a Mosgo. Mae’r cysylltiadau hyn ar gael i fy nghleientiaid yn Ne Cymru i’w helpu i hyrwyddo eu gwaith.”

Fel athro cerddoriaeth rhan-amser yn Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae Paul yn defnyddio ei sgiliau i helpu cerddorion i ddatblygu eu sgiliau a’u potensial.

Cafodd Stiwdio Gerdd Resonance gymorth gan y Cyngor ar ffurf cyngor busnes, a grant am £700 o’r rhaglen Kickstart, y mae’r Cyngor yn ei gynnal ar y cyd ag is-gwmni Tata Steel, UK Steel Enterprise.

Caiff y rhaglen Kickstart ei gweinyddu gan Uned Datblygu Economaidd y Cyngor, ac mae’n darparu cymorth ariannol i fusnesau newydd a microfusnesau* yn y 12 mis cyntaf o fasnachu.

Defnyddiwyd yr arian i brynu chwyddseinyddion ac offer arall ar gyfer y stiwdio.

Dywedodd Glyn Thomas o UK Steel Enterprise: “Rydym wrth ein bodd o allu helpu i lansio Stiwdio Gerdd Resonance. Rydym yn sicr y bydd yn helpu i feithrin yr hyn sydd eisoes yn faes cerdd dynamig yn Ne Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet ar gyfer Adfywio a Datblygiad Economaidd: “Mae Stiwdio Gerdd Resonance yn enghraifft wych arall o sut mae’r rhaglen Kickstart yn rhoi hwb i bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n ceisio sefydlu busnes ond y mae angen cymorth ychwanegol arnynt.

“Hyd yn hyn mae’r Cyngor ac UK Steel Enterprise wedi cefnogi 31 o fusnesau lleol, gan greu 35 o swyddi, ac mae 11 o geisiadau eraill ar y gorwel.

“Gobeithio y bydd rhagor o bobl yn y fwrdeistref sirol yn cael eu hysbrydoli gan Stiwdio Gerdd Resonance ac yn ystyried sefydlu eu busnes newydd eu hunain.”

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen Kickstart, ewch i: www.bridgend.business.gov.uk

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud