Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Newb fields web

Gwell mynediad at Gaeau Newbridge

11 Ebrill 2016

Mae llwybr newydd wedi’i osod o amgylch Caeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr, fel y gall hyd yn oed mwy o ymwelwyr fwynhau’r caeau wrth ddefnyddio cadair olwyn neu gadair wthio.

Mae’r llwybr tarmac sy’n rhedeg o Ganolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr i’r pafiliwn criced, erbyn hyn wedi cael ei ymestyn ymhellach fel ei fod yn ymuno â’r ffordd sy’n rhedeg o Bowham Avenue i’r caeau.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Yn ystod ymgynghoriad Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr â thrigolion lleol y llynedd, dyma un o’r awgrymiadau a nodwyd, felly rydym yn falch iawn o allu gwneud y gwaith.

“Mae’r llwybr newydd hwn yn caniatáu mynediad i hyd yn oed mwy o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn at un o’n llecynnau hardd. Bydd y llwybr hwn hefyd yn arbennig o werthfawr i’r sawl sy’n mynd â’u cŵn am dro a defnyddwyr eraill y parc, yn ystod tywydd gwlyb.”

Mae’r llwybr yn un o nifer o gynlluniau gan y cyngor i wella mynediad i drigolion at fannau gwyrdd lleol. Yn ddiweddar mae llwybrau ym Mharc Lles Maesteg a Gwarchodfeydd Natur Lleol Craig y Parciau a Choed Tremaen hefyd wedi’u gwella, tra bod rhannau o’r llwybr cylchol o amgylch Llyn Wilderness ym Mhorthcawl wedi’u hadnewyddu mewn partneriaeth â Chyngor Tref Porthcawl.

I chwilio am eich mannau gwyrdd agosaf, ewch i www.naturalneighbourhoods.com/community/whats-green-near-me.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud