Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Maesteg Market sign

Arwyddion o groeso cynnes ym Marchnad Maesteg

31 Awst 2016

Mae tu allan i Farchnad Maesteg wedi’i ailwampio er mwyn rhoi croeso cynhesach fyth i siopwyr.

Mae arwyddion newydd wedi’u hychwanegu at bob mynedfa i’r adeilad rhestredig hanesyddol ac mae’r ffenestri ar y llawr gwaelod wedi’u haddurno â phaneli graffig newydd.

Dadorchuddiwyd yr ychwanegiadau newydd at y farchnad yr wythnos diwethaf gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins ac Arweinydd y Cyngor, Mel Nott OBE, a ddywedodd: “Am ganrif a mwy, mae Marchnad Maesteg wedi tynnu’r gymuned leol ynghyd yng nghalon y dref wych hon, ac mae’n bleser gennyf i gychwyn pennod gyffrous arall yn hanes y farchnad.

“Mae’r arwyddion newydd yn wirioneddol drawiadol ac mae gofal ac ystyriaeth fawr wedi bod wrth ddylunio pob ffenestr i greu gwedd sydd gydnaws iawn â chymeriad a hanes yr adeilad."

Darparodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr £25,000 i ariannu’r gwelliannau, gan gydweithio ar y prosiect gyda chwmni Genesis Marketing and Events Limited o Gaerdydd.  

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau busnes ym Marchnad Maesteg ac os hoffech chi wybod mwy am y cyfraddau a’r telerau hyblyg sydd ar gael, ffoniwch Matthew Harries ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642700.

Last Updated: 31/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud