Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgais record y byd Roald Dahl ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn

19 Awst 2016

Disgwylir gweld cannoedd o bobl wedi gwisgo fel Willy Wonka, y Cawr Mawr Mwyn a Matilda yng Nghaeau Newbridge ddydd Sadwrn 20 Awst, wrth i dîm Llyfrgelloedd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ymgeisio i gyflawni record y byd answyddogol, sef dod â’r nifer fwyaf o blant wedi gwisgo fel cymeriadau o lyfrau Roald Dahl at ei gilydd yn yr un man.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gofyn i blant lleol wisgo fel eu hoff gymeriad Dahl ac ymuno â nhw y tu ôl i Ganolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 11am ac 1pm y dydd Sadwrn hwn.

Yn ogystal ag ymgais record y byd, bydd llawer o weithgareddau eraill llawn hwyl gan gynnwys helfa bwystfilod bach wedi’i hysbrydoli gan James a’r Eirinen Wlanog Enfawr, llwybr Pokemon a chroesawu gwestai arbennig sef yr awdur llyfrau plant, Mike Brake.

Mae digwyddiad dydd Sadwrn yn rhan o ddathliadau parhaus canmlwyddiant Dahl ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae aelodau staff y llyfrgelloedd wedi bod yn cydweithio ag ysgolion lleol i ddarparu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Yn rhan o’r her darllen yr haf flynyddol, sydd wedi’i hysbrydoli gan lyfrau Dahl eleni, mae’r nifer uchaf erioed o blant wedi bod yn defnyddio’r llyfrgell bob wythnos ac mae eraill wedi bod yn rhan o ddatblygu llyfryn ‘Revolting Rhymes’ a chreu murluniau o gymeriadau ar gyfer datblygiad maes parcio y Rhiw.

Mae ffurflenni cofrestru ar gyfer ymgais record y byd, ynghyd â rhagor o wybodaeth ynglŷn â holl ddathliadau canmlwyddiant Dahl yn y fwrdeistref, ar gael o Lyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr a leolir yng Nghanolfan Fywyd Halo.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn rhedeg gwasanaethau diwylliannol gan gynnwys llyfrgelloedd lleol, Parc Gwledig Bryngarw a Phafiliwn y Grand Porthcawl mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Last Updated: 19/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud