Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Clybiau chwaraeon Cwm Llynfi yn cael hwb ariannol

16 Awst 2016

Bydd dros £10,000 yn cael ei fuddsoddi mewn chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghwm Llynfi yn sgil y cynllun Cist Gymunedol.

Caiff y cynllun Cist Gymunedol ei reoli yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i gytuno gan banel o wirfoddolwyr gyda chymorth gan Chwaraeon Cymru ac arian y Loteri Genedlaethol. Mae’n darparu hyd at £1,500 o arian grant i helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon i ddenu rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon.

Mae Cwm Llynfi yn ardal allweddol o safbwynt yr angen i wella iechyd a lles. Nododd adroddiad gan Iechyd y Cyhoedd Cymru fod gan bobl sy’n byw yn yr ardal hon ddisgwyliad oes iach sydd tua 20 mlynedd yn fyrrach na gweddill Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd arian y Gist Gymunedol yn cefnogi amcanion prosiect Llynfi 20, dan arweiniad BAVO (Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr) a phartneriaid megis Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i godi ymwybyddiaeth o sut y gall pobl helpu i wella’u hiechyd a’u lles eu hunain.

Mae’r ardal eisoes wedi cael £205,526 o gyllid gan y Gist Gymunedol ers sefydlu’r cynllun ym 1999, a ddyfarnwyd i helpu i ddatblygu 25 o weithgareddau a chwaraeon yn yr ardal.

Meddai’r Cynghorydd Phillip White, yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol Oedolion, Iechyd a Lles yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n bleser gennym weld nifer mawr o glybiau chwaraeon yng Nghwm Llynfi yn cael yr arian angenrheidiol hwn.

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn rhoi rhagor o gyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn eu hardal leol ac yn helpu’r clybiau i hyrwyddo’u hunain, ymgysylltu â’r bobl leol a chroesawu aelodau newydd.

“Rydym ni hefyd yn disgwyl y bydd yr arian yn helpu i fynd i’r afael â rhai o’r meysydd sy’n peri pryder a nodir ym mhrosiect Llynfi 20.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Cist Gymunedol, neu i wneud cais am arian, ewch i’r tudalennau ‘Cyllid a Chefnogaeth’ yn www.sportwales.org.uk. I gael cymorth i lenwi eich cais, cysylltwch ag Andrew Jones yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642745 neu drwy e-bost i andrew.jones2@bridgend.gov.uk

I ddarllen mwy am brosiect Llynfi 20, ewch i www.bavo.org.uk

Last Updated: 23/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud