Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

schhols out 2016

Plant lleol yn mwynhau gemau’r haf

12 Awst 2016

Tra bod Tîm Prydain yn cael hwyl yn Rio, mae plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd wedi bod yn brysur yn mwynhau digon o gemau trwy raglen boblogaidd Gwyliau’r Ysgol.

Mae amserlen Gwyliau’r Ysgol, sydd ar gael ar dudalennau gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnwys amrywiaeth enfawr o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer gwahanol grwpiau oedran ledled y fwrdeistref sirol.

Yn rhan o’r cynlluniau sy’n cael eu cynnig, mae plant rhwng wyth a 12 oed wedi bod yn cael hwyl wrth wneud chwaraeon, gemau a chrefftau mewn sesiynau Egnïol am Oes, yn ogystal ag archwilio’r awyr agored trwy adeiladu ffeuau, chwarae gwersylla a gweithgareddau antur trwy’r rhaglen Wardeniaid Chwarae newydd.

Mewn partneriaeth â chyngor tref neu gyngor cymuned pob ardal, mae’r rhaglen Egnïol am Oes yn cael ei chynnal o ddydd Llun i ddydd Gwener dros bedair wythnos yng ngwyliau’r haf mewn gwahanol leoliadau ledled y fwrdeistref sirol.

Mae plant rhwng tair a saith oed hefyd wedi bod yn mwynhau amser chwarae o safon mewn sesiynau Chwarae am Oes Mini, sy’n cynnwys ystod o weithgareddau megis celf a chrefft, gemau, dawns a chwarae llawn hwyl mewn lleoliadau cymunedol amrywiol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i gefnogi gweithgareddau Cymraeg yn rhan o ymgyrch Gwyliau’r Ysgol, a gall rhieni gael gwybodaeth am weithgareddau sy’n cael eu cynnal gan Fenter Bro Ogwr ac Urdd Gobaith Cymru ar dudalennau gwefan Gwyliau’r Ysgol y Cyngor.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Unwaith eto, rydym yn falch iawn o’r niferoedd sydd wedi cymryd rhan yn ein rhaglen haf Gwyliau’r Ysgol. Mae ein menter Wardeniaid Chwarae newydd wedi bod yn boblogaidd iawn ymhlith y plant ac rydym yn falch iawn bod y tywydd wedi caniatáu i arweinwyr chwarae wneud llawer o weithgareddau yn yr awyr agored gyda nhw.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i gynghorau tref a chymuned am eu cefnogaeth i gynnal y sesiynau Egnïol am Oes a Wardeniaid Chwarae rhad ac am ddim, sy’n cadw plant yn iach ac yn egnïol trwy gydol y gwyliau ysgol.”

Mae lleoedd ar gael o hyd ar rai o raglenni gwyliau’r haf. I gael manylion llawn am gynlluniau Gwyliau’r Ysgol 2016 ewch i www.bridgend.gov.uk, neu ffoniwch 01656 815215.

Nodwch y gall cynlluniau chwarae’r gwyliau newid ac ni ddylid dibynnu arnynt fel trefniadau gofal plant. Mae’n rhaid i blant gael eu cofrestru cyn dod i’r sesiynau, ond bydd y cyfle i gofrestru ar gael drwy gydol yr haf.

Egnïol Am Oes

Lleoliad

Dyddiadau

 Amser

Canolfan Chwaraeon Bracla

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Capel Smyrna, Pen-Y-Fai

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Canolfan Bywyd Cwm Garw

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Canolfan Chwaraeon Maesteg

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Pafiliwn Heol y Cyw

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gynradd Caerau

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gynradd Maes y Haul

Wythnos 25 Gorffennaf - 19 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gyfun Pencoed

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gyfun Porthcawl

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Last Updated: 18/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud