Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sian Lloyd and Ian Jessopp

Cyhoeddi enwau’r rhai hynny sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Busnes Pen-y-bont ar Ogw­r 2016!

5 Awst 2016

Mae’r rhestr fer hollbwysig wedi’i chyhoeddi ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016 a noddir gan ROCKWOOL UK ac a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae sefydliadau ar draws y fwrdeistref sirol bellach wedi cael gwybod a ydynt wedi llwyddo i gyrraedd y rowndiau terfynol mewn wyth categori o wobrau, gan gynnwys twristiaeth, gweithgynhyrchu, diwydiannau creadigol, busnesau newydd, busnesau gwasanaeth ac arloesol ac entrepreneuriaid, a bydd un o’r enillwyr yn cipio teitl ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2016’.

Bydd y seremoni wobrwyo tei du a chinio gala disglair yn cael ei chynnal yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener 23 Medi 2016, gyda newyddiadurwraig a chyflwynydd teledu’r BBC, Sian Lloyd, yn cynnal y noson, ynghyd â gwestai arbennig, sef Aelod Cynulliad Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones, AC.

Yn dilyn proses feirniadu drwyadl, dewisodd y panel, a oedd yn cynnwys noddwyr gwobrau 2016, y busnesau canlynol o bob categori i gyrraedd y rownd derfynol:-

Myfyriwr Busnes y Flwyddyn a noddir ganBusnes mewn Ffocws:-

Christopher Lloyd, Whatchrisdoes – enwebwyd gan Goleg Penybont

Busnes Newydd y Flwyddyn a noddir gan Gyfrifwyr Achrededig Graham Paul:-

Meithrinfa Ddydd Sadie & Frank’s Day Nursery Ltd

Strut Your Paws

The Food Shed CIC

Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn a noddir gan Handelsbanken
Scott Waste Ltd

Smart Education Wales Ltd
Datakom Ltd

Busnes Gweithgynhyrchu'r Flwyddyn a noddir gan Gyfreithwyr Berry Smith
Ecokeg Europe

Customised Sheet Metal


Entrepreneur y Flwyddyn a noddir gan Cyllid Cymru
Datakom Ltd

Forsee Group

Scott Waste Ltd


Busnes Twristiaeth y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr
Gwesty Best Western Heronston

Coed-y-Mwstwr

Gwarchodfa Natur a Chanolfan Ymwelwyr Parc Slip


Gwobr y Diwydiannau Creadigol a noddir gan Goleg Penybont
Daydream Education Ltd

Customised Sheet Metal Ltd

Wales Interactive Ltd


Busnes Arloesol y Flwyddyn a noddir gan EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr
ISA Training

The Food Shed CIC

Spectrum Technologies PLC


Meddai Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: "Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn uchafbwynt i’r fforwm, gan roi’r cyfle i fusnesau o bob sector yn y fwrdeistref sirol ddathlu ac arddangos eu llwyddiant a’u cyflawniadau.

“Dim ond y cam cyntaf yn y broses yw cyflwyno eich cais, ac mae sicrhau lle yn y rownd derfynol bob amser yn gystadleuol iawn. Rydym wedi cael ymateb gwych eto eleni, gyda safon y ceisiadau ar gyfer 2016 yn uchel iawn unwaith yn rhagor! Gall y gydnabyddiaeth a ddaw o fod yn rownd derfynol y gwobrau hyn wneud gwahaniaeth wrth sicrhau busnes a chwsmeriaid newydd.  

“Fodd bynnag, rydym o’r farn ein bod wedi dewis y goreuon, sy’n llawn haeddu eu lle ar y rhestr fer. Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’u gwobrau iddynt a chlodfori eu cyflawniadau ym mis Medi.”

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Mel Nott OBE: "Rwy’n parhau i gael fy mhlesio gan ansawdd, brwdfrydedd ac angerdd y busnesau sy’n cymryd rhan yn y gwobrau hyn. Mae’r gwobrau hyn yn dangos bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle cyffrous i weithio ac i gynnal busnes ac mae’r cyngor yn falch iawn o gefnogi’r anrhydeddau hyn.

“Hoffwn ddymuno pob lwc i bob un o’r cystadleuwyr, ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â’r ymgeiswyr llwyddiannus ar 23 Medi.”

Noddir y gwobrau gan ROCKWOOL UK Ltd, Coleg Penybont, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyfreithwyr Berry Smith, Busnes mewn Ffocws, Cyfrifwyr Achrededig Graham Paul, kksolutions, Handelsbanken, Cyllid Cymru, EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr, SME Financial Partners ac United Graphic Design.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau ar gael drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum #BBFAwards, ‘hoffi’ y fforwm ar Facebook neu danysgrifio i sianel YouTube y fforwm.

I gael rhagor o wybodaeth am y seremoni wobrwyo a’r busnesau sydd ar y rhestr fer, ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk 

Last Updated: 22/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud