Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Stroke group at Tondu shooting Club

Goroeswyr strôc yn saethu i frig y gynghrair

01 Awst 2016

Mae goroeswyr strôc yn anelu’n uchel yng Nghlwb Saethu Targed Tondu ar ôl i’r Gymdeithas Strôc a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu cyflwyno i’r gamp.

Mae’r Gymdeithas Strôc wedi cydweithio â Swyddog Chwaraeon Anabledd y cyngor i drefnu sesiynau blasu yn y clwb saethu, ac mae grŵp o aelodau sydd wedi ffurfio’r tîm ‘Strôc Tondu’ wedi datblygu arbenigedd yn y gamp.

Mae’r tîm ‘Strôc Tondu’ yn cystadlu ochr yn ochr â chlybiau o bob rhan o Brydain, a dywedodd y goroeswr strôc, Phil James, sy’n cystadlu yn Adran Gyntaf y cynghreiriau reiffl a phistol aer: “Rydym wrth ein boddau yn cystadlu yn y gamp hon ond mae hefyd yn gyfle pwysig i bob un ohonom gael rhwydwaith cymorth a grŵp cymdeithasol. Rydym yn dysgu oddi wrth ein gilydd ac yn mwynhau tynnu coes ein gilydd.”

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Phil White: “Mae’n wych gweld cymaint o’r grŵp strôc yng Nghlwb Saethu Targed Tondu yn rhagori yn y gamp. Mae’n arbennig o galonogol gwybod eu bod yn gallu cymryd rhan mewn cynghrair gynhwysol lle mae saethwyr anabl ac abl yn cystadlu yn erbyn ei gilydd.

“Mae ein Swyddog Chwaraeon Anabledd wedi cydweithio’n agos â’r Gymdeithas Strôc i gynnig y cyfle hwn yn y clwb saethu, yn ogystal â chydweithio â BridgeVis i gynnig yr un cyfle i bobl sy’n ddall neu â nam ar eu golwg.

“Estynnwn ddiolch i aelodau staff a gwirfoddolwyr mewn sefydliadau partner ac yng Nghlwb Saethu Targed Tondu am gydweithio â ni i gynnig y cyfleoedd chwaraeon cynhwysol hyn.”

Os oes gennych chi anabledd ac yn dymuno cael gwybod pa gyfleoedd chwaraeon sydd ar gael yn y fwrdeistref sirol, neu os ydych yn awyddus i roi cynnig ar gamp benodol, cysylltwch â Gareth Walters, Swyddog Chwaraeon Anabledd y cyngor ar 01656 815220 neu drwy e-bost ar aypd@bridgend.gov.uk.

 

Last Updated: 05/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud