Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pencoed Gymnastics

Clwb gymnasteg Pencoed yn llamu i’r brig

01 Awst 2016

Mae clwb gymnasteg a ffurfiwyd yn ystod blwyddyn Olympaidd gofiadwy 2012 gyda chymorth cyllidol gan y cynllun Cist Gymunedol, yn dathlu ei lwyddiant gorau eto.

Mae Clwb Gymnasteg a Thymblo Pencoed wedi gallu buddsoddi mewn offer hyfforddi newydd o ganlyniad i’r cynllun, ac mae gymnastwyr ifanc uwchben eu digon ar ôl cystadlu’n ddiweddar yn Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Tymblo Prydain yn dilyn gwelliant diolch i’r offer newydd.

Y clwb hwn oedd y mwyaf llwyddiannus o fewn carfan Cymru gyda phedwar aelod yn cymryd rhan yn y rownd derfynol, a gynhaliwyd yn Telford. Daeth Brandon James,12, Charlotte Coss ,9, ac Evan Jones ,14, yn drydydd yn eu categorïau a daeth Dan Thomas ,10, yn bumed yn ei gategori yntau.

Un o geisiadau llwyddiannus Clwb Gymnasteg a Thymblo Pencoed drwy’r cynllun Cist Gymunedol oedd cefnogi hyfforddwyr newydd y clwb i ennill cymwysterau hyfforddi newydd, a bellach mae’r prif hyfforddwr Jamie Evans, 24, bron iawn wedi cwblhau ei ddyfarniad hyfforddi tymblo UKCC lefel 3, sef dyfarniad hyfforddi uwch nad oes dim ond llond llaw o bobl drwy’r wlad yn meddu arno. Mae Jamie hefyd wedi bod yn rhan allweddol o’r Tîm Hyfforddi Tymblo Cymru eleni.

Caiff y cynllun Cist Gymunedol ei reoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i gytuno gan banel o wirfoddolwyr gyda chymorth gan Chwaraeon Cymru ac arian y Loteri Genedlaethol. Mae’r cynllun Cist Gymunedol yn darparu hyd at £1,500 mewn arian grant i helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon ar lawr gwlad i gael mwy o bobl leol i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd a Lles: “Rwy’n falch bod arian y Gist Gymunedol wedi cyfrannu tuag at lwyddiant rhagorol Clwb Gymnasteg a Thymblo Pencoed.

“Gan y bydd y gemau Olympaidd yn cychwyn yn Rio yn fuan, mae’n wych clywed bod y clwb wedi datblygu cymaint ers ei sefydlu am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn Olympaidd ddiweddaf yn 2012. 

“Mae’r arian wedi cefnogi’r clwb i ddatblygu’r hyfforddwyr, ac mae’r mentora o ansawdd uchel y maent yn ei ddarparu i bobl ifanc o fewn y clwb yn amlwg yn talu ar ei ganfed gan eu bod yn cystadlu’n genedlaethol ar lefel elitaidd.

“Gellir defnyddio’r cynllun i ariannu a chefnogi prosiectau amrywiol, gan gynnwys prynu offer chwaraeon newydd neu ychwanegol, sefydlu timau newydd a helpu gyda chostau marchnata.”

Bydd y rownd nesaf o gyllid ar gyfer y cynllun Cist Gymunedol yn cael ei ddyfarnu ym mis Medi. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, neu i wneud cais am gyllid, ewch i’r tudalennau ‘Cyllid a Chefnogaeth’ ar www.sportwales.org.uk

I gael cymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch ag Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 815218 / 815216 neu e-bostiwch AYPD@bridgend.gov.uk.

Mae Clwb Gymnasteg a Thymblo Pencoed yn hyfforddi gymnastwyr gwrywaidd a benywaidd rhwng 5-18 oed. Cynhelir sesiynau hyfforddi yng Nghanolfan Chwaraeon Pencoed (Ysgol Gyfun Pencoed). I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.pencoedtumbling.co.uk.

Last Updated: 05/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud