Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor

Ffôn

E-bost

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus    
Y Dreth Gyngor 01656 643391 taxation@bridgend.gov.uk
Y Gofrestr Dai 01656 643643 housing@bridgend.gov.uk
Y Gymraeg 01656 643606 wls@bridgend.gov.uk
Y Gynddaredd 0300 123 66 96 Publicprotection@bridgend.gov.uk
Ymbelydredd 01656 643643 Publicprotection@bridgend.gov.uk
Ymchwiliadau i Gwynion am Fwyd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASBOs) 01656 679558 communitysafety@bridgend.gov.uk
Ymgynghori ac Ymgysylltu 01656 643664 Consultation@bridgend.gov.uk
Ymholiadau’r Cyfryngau 01656 643217 talktous@bridgend.gov.uk  
Yr Orsaf Fysiau 01656 642541 transportation@bridgend.gov.uk
Last Updated: 18/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud