Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor Ffôn

E-bost

Tablau’r Llanw 01656 643643 tourism@bridgend.gov.uk
Tacsis (eu Trwyddedu) 01656 643643 licensing@bridgend.gov.uk
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Tai Gofal Ychwanegol 01656 642279 extracarehousing@bridgend.gov.uk
Tai i Bobl Hŷn 01656 643512 extracarehousing@bridgend.gov.uk
Tân Gwyllt 01656 643643 publicprotection@bridgend.gov.uk
Tanau yn yr Ardd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Tatŵs 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Teithio Llesol 01656 642528 activetravel@bridgend.gov.uk
Tîm Gwaith Cymdeithasol Brys 01443 743 665  
Tîm Ymateb Cyflym 01656 643643 social.services@bridgend.gov.uk
Tipio Anghyfreithlon 01656 643643 publicprotection@bridgend.gov.uk
Tir / eiddo ar werth / ar osod 01656 642700 property@bridgend.gov.uk
Trafnidiaeth 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Trafnidiaeth i Bobl Hŷn / Pobl Anabl  01656 642279 social.services@bridgend.gov.uk
Trais ac Ymosodedd yn y Gweithle 0300 123 66 96 Publicprotection@bridgend.gov.uk
Troi Allan yn Anghyfreithlon ac Aflonyddu 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Troseddau Eiddo Deallusol 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Trosolygu a Chraffu 01656 643694 scrutiny@bridgend.gov.uk
Trwydded Sgaffaldiau 01656 642534 businesssupportcommunities@bridgend.gov.uk
Trwydded Sgip 01656 642534 businesssupportcommunities@bridgend.gov.uk
Trwyddedau i Gasglu ar y Stryd 01656 643643 licensing@bridgend.gov.uk

Trwyddedau Amgylcheddol

0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Trwyddedu 01656 643103 licensing@bridgend.gov.uk
Trychfilod 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Tudalennau Cynllunio 01656 643155 planning@bridgend.gov.uk
Twristiaeth 01656 642680 tourism@bridgend.gov.uk
Twyllo Defnyddwyr a Masnachu Teg 0300 123 66 96 tradingstandards@bridgend.gov.uk  
Tŷ Bryngarw 01656 729009 admin@fivestarchef.co.uk
Tyllau yn y Ffordd 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Tyllu Clustiau 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Tyrchod Daear 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Last Updated: 29/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud