Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor Ffôn

E-bost

Pafiliwn y Grand 01656 815995 pavilion@bridgend.gov.uk
Pafiliynau Chwaraeon 01656 642721 parks@bridgend.gov.uk
Panel Dinasyddion 01656 643210 Consultation@bridgend.gov.uk
Parciau 01656 642721 parks@bridgend.gov.uk
Parcio 01656 815626 parking@bridgend.gov.uk
Parth Busnes 01656 815315 business@bridgend.gov.uk
Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol 01656 643228 talktous@bridgend.gov.uk
Pasys Bysiau 01656 642591 transportation@bridgend.gov.uk
Pen-y-bont ar Ogwr Mwy Diogel 01656 643643 communitysafety@bridgend.gov.uk
Petrolewm / Ffrwydron 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Plant - Cyflogi PLant 01656 642637 pupilservices@bridgend.gov.uk
Plâu 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Pleidlais Absennol 01656 643116 electoral@bridgend.gov.uk
Pleidleisio 01656 643117 electoral@bridgend.gov.uk
Plwm 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Pobl â Nam ar eu Golwg – Cymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol 01656 643643 firstcontactteam@bridgend.gov.uk
Polisi Di-fwg 0300 123 66 96 Publicprotection@bridgend.gov.uk
Polisïau a Rheoli Perfformiad 01656 643224 improvement@bridgend.gov.uk
Polisïau a Strategaethau – Tai  01656 643681 housing@bridgend.gov.uk
Pontydd 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk

Pontydd i Waith 2

01656 815317 bridgesintowork2@bridgend.gov.uk
Prentisiaethau 01656 643212 LearningAndDevelopment@bridgend.gov.uk
Presenoldeb yn yr Ysgol 01656 642637 pupilservices@bridgend.gov.uk
Pridiannau Tir 01656 643124 landcharges@bridgend.gov.uk
Priffyrdd 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Priodi 01656 642391 registrar@bridgend.gov.uk
Problemau Draenio 01656 643408 buildingcontrol@bridgend.gov.uk
Profiad Gwaith 01656 643212 LearningAndDevelopment@bridgend.gov.uk
Prydau Ysgol 01656 815963 catering@bridgend.gov.uk
Pryfed Arian 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Pryfed Dillad Gweiniog 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Pryfed Popty 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Psosidiaid 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Pwyllgorau 01656 643148 cabinet_committee@bridgend.gov.uk  
Pwysau a Mesurau 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Last Updated: 29/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud