Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor Ffôn E-bost
Glanyrafon 01656 754951 social.services@bridgend.gov.uk
Gofal Cartrefi Preswyl 01656 642200 social.services@bridgend.gov.uk
Gofal Plant 01656 643643 childrensinfo@bridgend.gov.uk
Gofal Seibiant 01656 643643 social.services@bridgend.gov.uk
Gofalwyr    
Goleuadau 01656 642541 highways@bridgend.gov.uk
Goleuadau Diogelwch 0300 123 66 96 Publicprotection@bridgend.gov.uk
Goleuadau Stryd 01656 642860 custcare@bridgend.gov.uk
Gorfodi Amgylcheddol 01656 643643  cleanupthecounty@bridgend.gov.uk
Gorfodi Safonau Bwyd ac Amaethyddiaeth 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Grantiau – Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl 01656 643442 supporting.people@bridgend.gov.uk
Addysg Grefyddol    
Grwpiau Chwarae 01656 643643 familyinfo@bridgend.gov.uk
Grwpiau Ti a Fi    
Gwahardd Disgyblion 01656 642637 pupilservices@bridgend.gov.uk
Gwaith Dymchwel 01656 643408 buildingcontrol@bridgend.gov.uk
Gwarchod y Cyhoedd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Gwarchodfa Natur Cynffig 01656 815070 tourism@bridgend.gov.uk
Gwasanaeth Ailalluogi 01656 642279 social.services@bridgend.gov.uk
Gwasanaeth Cerddoriaeth 01656 642658 simon.gray@bridgend.gov.uk
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 01656 643643 familyinfo@bridgend.gov.uk
Gwasanaeth Gyrwyr Gwirfoddol 01656 642404 volunteerdrivers@bridgend.gov.uk
Gwasanaeth i Gwsmeriaid 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk  
Gwasanaethau Anableddau Corfforol 01656 642352 social.services@bridgend.gov.uk
Gwasanaethau Bysiau 01656 642559 transportation@bridgend.gov.uk
Gwasanaethau Cofrestru 01656 642391 registrar@bridgend.gov.uk
Gwasanaethau Etholiadol 01656 643293 electoral@bridgend.gov.uk
Gwasanaethau Iechyd Meddwl 01656 643643  
Gwasanaethau Pobl Hŷn – Desg Dyletswydd 01656 642279 social.services@bridgend.gov.uk
Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol 01656 642359 social.services@bridgend.gov.uk
Gwastraff 01656 643643 recyclingandwaste@bridgend.gov.uk
Gwastraff Cartrefi 01656 643643 recyclingandwaste@bridgend.gov.uk
Gwastraff Gardd 01656 643643 recyclingandwaste@bridgend.gov.uk
Gwastraff Masnachol 01656 643468

Kss.commercialwasteservices@kier.co.uk

Gwastraff Swmpus 01656 643643 recyclingandwaste@bridgend.gov.uk
Gweddarlledu 01656 643385 cabinet_committee@bridgend.gov.uk  
Gweithfeydd Stryd 01656 642848 streetworks@bridgend.gov.uk
Gweithwyr Gofal Teuluol – Anableddau Dysgu 01656 650290 social.services@bridgend.gov.uk
Gwella Corfforaethol 01656 643224 improvement@bridgend.gov.uk
Gwenwyn Bwyd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Gwenyn 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Gwerthu i Rai dan Oed 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Gwiwerod 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Gwobrau Hylendid Bwyd Cymru 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Gwybodaeth am Berthi Uchel 01656 643177 planning@bridgend.gov.uk
Gwybodaeth am Grantiau 01656 654906 regenerationfunding@bridgend.gov.uk
Gwybodaeth am Gyllid 01656 815332 regenerationfunding@bridgend.gov.uk
Gwybodaeth i Ymwelwyr 01656 815333 touristinformation@bridgend.gov.uk
Gwyliau'r Ysgol 01656 815222 aypd@bridgend.gov.uk
Last Updated: 07/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud