Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor Ffôn E-bost
Damweiniau yn y Gwaith 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Darparwyr Gofal Pant    
Datblygu Chwarae 01656 642725 aypd@bridgend.gov.uk
Datblygu Cynaliadwy 01656 815327 sustainabledevelopment@bridgend.gov.uk
Datganiad o Gyfrifon 01656 643359  
Datgladdiadau 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Dechrau’n Deg 01656 815168 talktous@bridgend.gov.uk  
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 01656 642279 social.services@bridgend.gov.uk
Deddf Muriau Cyd 01656 643162/643165 / 643633 buildingcontrol@bridgend.gov.uk
Derbyniadau i’r Ysgol 01656 643643 pupilservices@bridgend.gov.uk
Dermatitis 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Dermatitis Cyffwrdd sy’n Gysylltiedig â Gwaith 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Digartrefedd 01656 643643 housing@bridgend.gov.uk
Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 01656 642725 aypd@bridgend.gov.uk
Digwyddiadur 01656 642685 arts@bridgend.gov.uk
Diogelu Data 01656 643565 foi@bridgend.gov.uk
Diogelwch ar y Ffyrdd 01656 642529 roadsafety@bridgend.gov.uk
Diogelwch Bwyd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Diogelwch Cymunedol 01656 679935 communitysafety@bridgend.gov.uk  
Diogelwch Cynhyrchion 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon 01656 643155 buildingcontrol@bridgend.gov.uk
Diogelwch Nwy 0800 300363 / 01656 643643 publicprotection@bridgend.gov.uk
Diogelwch Nwy yn y Gweithle 01656 643643 publicprotection@bridgend.gov.uk
Diwrnodau HMS Ysgolion Am wybodaeth ynglyn a ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) , os gwelwch yn dda edrychwch ar wefannau yr ysgol benodol.  Mae wefannau’r ysgolion a manylion cyswllt ar gael yma

Diwylliant a’r Celfyddydau 01656 642677 enquires@awen-wales.com
Dosbarthiadau Nos 01656 642729 adultlearning@bridgend.gov.uk
Dŵr â Mesurydd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Dŵr Yfed 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Dyddiadau Tymhorau (Ysgolion) 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk  
Dygsu Oedolion yn y Gymuned 01656 642729 adultlearning@bridgend.gov.uk
Dyletswydd Gofal (Gwastraff) 01656 643260 publicprotection@bridgend.gov.uk
Last Updated: 21/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud