Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor Ffôn E-bost
Cacwn 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Caeau Chwarae 01656 642721 parks@bridgend.gov.uk
Caffael – Canllawiau Cyflenwyr 01656 664513 procurementeam@bridgend.gov.uk 
Cafnau 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Cais am Fynediad i Gerbyd 01656 642534 businesssupportcommunities@bridgend.gov.uk
Cais Cigydd am Symud SRM 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Calendr Cyfarfodydd 01656 643385 Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk  
Canllawiau/Briffiau Dylunio (Cynllunio) 01656 643408 planning@bridgend.gov.uk
Canolfan Adnoddau Glanyrafon 01656 754951 talktous@bridgend.gov.uk
Canolfan Adnoddau Hyfrydol 01656 815345  
Canolfan Adnoddau Tŷ Cwm Ogwr 01656 815176 social.services@bridgend.gov.uk
Canolfan Gyfryngau 01656 643217 talktous@bridgend.gov.uk  
Canolfan Tŷ Pen-y-bont 01656 648568 social.services@bridgend.gov.uk
Canolfannau Chwaraeon 0300 0121223 info@haloleisure.org.uk
Canolfannau Cymunedol 01656 642362 enquires@awen-wales.com
Canolfannau Hamdden 0300 0121223 info@haloleisure.org.uk
Carbon Monocsid 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk  
Carthffosydd a Draeniau (Cyhoeddus neu Breifat) 01656 643408 buildingcontrol@bridgend.gov.uk
Cartrefi Cymdeithasau Tai 01656 643643 housing@bridgend.gov.uk
Cartrefi Gwag 01656 643681 housing@bridgend.gov.uk
Casglu Sbwriel 01656 643643 recyclingandwaste@bridgend.gov.uk
Cefnogi Pobl a Thai â Chymorth 01656 642080 supporting.people@bridgend.gov.uk
Ceir wedi’u Gadael 01656 643643 cleanupthecounty@bridgend.gov.uk
Celfyddydau a Diwylliant 01656 642677 enquires@awen-wales.com
Cerbydau wedi’u Dympio 01656 643643 cleanupthecounty@bridgend.gov
Ceuffosydd 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Claddedigaethau 01656 643422 burials@bridgend.gov.uk
Clefydau Heintus 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Clêr Heidiog 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk 
Cludiant Cyhoeddus 01656 642559 traffic&transportation@bridgend.gov.uk
Cludiant i’r Ysgol 01656 642653 schooltransport@bridgend.gov.uk
Clybiau ar ôl Ysgol 01656 643643 familyinfo@bridgend.gov.uk
Coelcerthi 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Cofrestru Genedigaethau 01656 642391 registrar@bridgend.gov.uk
Cofrestru i Bleidleisio 01656 643116 electoral@bridgend.gov.uk
Cofrestru’ch Busnes Bwyd 0300 123 66 96 Publicprotection@bridgend.gov.uk
Craffu 01656 643694 scrutiny@bridgend.gov.uk
Creulondeb i Anifeiliaid 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk  
Cŵn crwydr 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Cŵn Peryglus 01656 643643 publicprotection@bridgend.gov.uk
Cwynion 01656 643565 complaints@bridgend.gov.uk
Cydbwyllgorau 01656 643385 Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk
Cydraddoldeb 01656 643606 equalities@bridgend.gov.uk
Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog 01656 643385 cabinet_committee@bridgend.gov.uk
Cyfansoddiad 01656 643565 Charlotte.Branford@bridgend.gov.uk
Cyfarwyddiadur Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 01656 815322 business@bridgend.gov.uk
Cyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd    
Cyfleusterau Cynadledda   business@bridgend.gov.uk
Cyllid Adfywio 01656 815080 regenerationfunding@bridgend.gov.uk
Cyllid Ewropeaidd 01656 643158 regenerationfunding@bridgend.gov.uk
Cyllid Myfyrwyr 0300 200 4050  
Cyllid y Gist Gymunedol 01656 642745 Andrew.jones2@bridgend.gov.uk
Cymdogion Swnllyd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Cymorth Gwaith Cymdeithasol 01656 642279 social.services@bridgend.gov.uk
Cymorth i Bobl â Nam ar eu Synhwyrau 01656 643643 social.services@bridgend.gov.uk
Cymorth i Bobl Ifanc    
Cymunedau yn Gyntaf 01656 643514 communitiesfirst@bridgend.gov.uk  
Cyngor ar Dai 01656 643643 housing@bridgend.gov.uk
Cyngor Busnes 01656 815315 business@bridgend.gov.uk
Cyngor Cynllunio 01656 643155 planning@bridgend.gov.uk
Cyngor Defnyddwyr 03454 04 05 06  
Cynhwysiant yn yr Ysgol 01656 815230 ais@bridgend.gov.uk
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 01656 643606 equalities@bridgend.gov.uk
Cynllun Placiau Meinciau a Choed Coffa 01656 643622 businesssupportcommunities@bridgend.gov.uk  
Cynlluniau Datblygu (Cynllunio) 01656 643177 developmentplanning@bridgend.gov.uk
Cynllunio Brys 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Cynllunio Digwyddiadau 01656 815237 tourism@bridgend.gov.uk
Cynnal a Chadw yn y Gaeaf 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Cynorthwyo Adferiad yn y Gymuned 01656 763176 or 642364 arc@bridgend.gov.uk
Cyrsiau 01656 642729 adultlearning@bridgend.gov.uk  
Cyrsiau Golff  01656 672921 tourism@bridgend.gov.uk
Cyrsiau Hyfforddi Hylendid Bwyd 02920 871120 publicprotection@bridgend.gov.uk
Cysgodfeydd Bysiau 01656 642541 custcare@bridgend.gov.uk
Last Updated: 28/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud