Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A-Y

Gwasanaeth y Cyngor Ffôn E-bost
Aciwbigo 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Adar 01656 643643 talktous@bridgend.gov.uk
Addasiadau – Tai  01656 643442 housing@bridgend.gov.uk
Addysg a Dysgu    
Addysg Defnyddwyr 03454 04 05 06  
Addysg Grefyddol    
Addysg Gymraeg 01656 642617 education@bridgend.gov.uk
Addysg Gymunedol 01656 642729 adultlearning@bridgend.gov.uk  
Adeiladau Dadfeiliedig 01656 643165 buildingcontrol@bridgend.gov.uk
Adeiladau Rhestredig 01656 643156 planning@bridgend.gov.uk
Adeiladau sy’n Agored i Fynediad Heb Awdurdod 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Adran Pobl Ifanc Heini 01656 815215 aypd@bridgend.gov.uk
Aelodau’r Cabinet 01656 643385 cabinet_committee@bridgend.gov.uk  
Aer Glân 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk  
Ailgylchu 01656 643643 recyclingandwaste@bridgend.gov.uk
Amddiffyn Oedolion Bregus 01656 642279 social.services@bridgend.gov.uk
Amlosgfa Llangrallo 01656 656605 coychurchcrematorium@bridgend.gov.uk
Amlosgfa Margam 01656 883570 margamcrematorium@bridgend.gov.uk
Amlosgi 01656 656605 coychurchcrematorium@bridgend.gov.uk
Anghenion Addysgol Arbennig 01656 815230 ais@bridgend.gov.uk
Angladdau Iechyd y Cyhoedd (Angladdau Tlodion) 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Anifeiliaid Peryglus 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Ansawdd Aer 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Ansawdd Dŵr 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Archwiliadau Hylendid 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Archwilio Mangreoedd Bwyd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Ardaloedd Cadwraeth 01656 654906 Conservation&Design@bridgend.gov.uk
Ardrethi busnes 01656 643391 counciltax@bridgend.gov.uk
Aroglau 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Arolygiadau – Hylendid a Diogelwch 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Arweiniad ar Olrheiniadwyedd 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Arweiniad ar Reoliadau Allyrru Toddyddion 2004 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Arweiniad ar Waredu Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Asbestos 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb 01656 643606 equalities@bridgend.gov.uk
Atal Damweiniau 0300 123 66 96 publicprotection@bridgend.gov.uk
AYPD (Adran Pobl Ifanc Heini) 01656 815215 aypd@bridgend.gov.uk
Last Updated: 29/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud